fb Pixel
Oficjalna strona "Zamek" Sp. z o.o. - administratora Zamku Ogrodzienieckiego, Grodu na Górze Birów oraz właściciela Gościńca pod Lilijką
PL EN

PLAN ZWIEDZANIA

Strona główna » ZAMEK » PLAN ZWIEDZANIA

wielkość tekstu: A | A | A

Nowa trasa turystyczna – zwiedzanie zamku będzie jeszcze ciekawsze

Po prze­jś­ciu przez bramę wjaz­dową na Zamek Ogrodzie­niec i zakupi­e­niu biletu wstępu w punkcie kasowym, należy udać się wzdłuż kami­en­nego traktu prowadzącego w kierunku zamku górnego przez rozległe przedzam­cze. Po lewej stronie mijamy amfiteatr z sezonową sceną plen­erową, dalej grupę skał, m.in.: Wiel­błąd, zwany również Kac­zorem lub Sfinksem. Na wprost znajduje się zrekon­struowana brama wyjaz­dowa, na prawo niezwykłe for­ma­cje skalne wkom­ponowane w mury obwodowe: Niedźwiedź i Dwie Siostry. W tej grupie skalnej zna­j­duje się grota nazy­wana Męczarnią Warszy­ck­iego, a obok niej, w pomieszcze­niu dawnej wartowni, współcześnie zaaranżowana wys­tawa – sala tor­tur. Aby do niej dojść, należy zejść z traktu głównego i pode­jść do góry terenowymi schodami.

Idąc dalej trak­tem głównym prze­chodz­imy drew­ni­aną kładką, posad­owioną nad tzw. suchą fosą, nad którą niegdyś opuszczano most zwodzony.

Przed nami znajduje się wieża bramna (1) — główna brama wjaz­dowa do zamku — jest to początek trasy zwiedza­nia. Przez wieżę bramną wchodz­imy na Dziedziniec Pański (2). Stąd możemy udać się do zamkowej kuchni kurnej (3), przy której mieści się stud­nia oraz tzw. izba kuch­cika, a następ­nie, wraca­jąc przez dziedziniec, prze­jść na zamek wysoki (4), wspina­jąc się po krę­conych schodach. Kon­tynu­u­jąc wycieczkę, tymi samymi schodami wracamy na dół i prze­chodz­imy do kole­jnego pomieszczenia, w którym zna­j­dują się następne schody prowadzące na taras nad studnią. Dalej, prze­chodząc współczesną kładką nad kuch­nią kurną, docier­amy do krę­conych schodów, którymi wspinamy się do pry­wat­nych izb właś­ci­ciela zamku – syp­i­alni Bon­era (5) i bib­lioteki (6).

W bib­liotece zna­j­dują się schody prowadzące na ganek i dalej, do sali kre­den­sowej (7), z której można prze­jść na wieżę widokową (8) kredencerską oraz prze­jść do położonych jeden poziom niżej izb ryc­er­s­kich (9), zwanych obec­nie lamusem ciem­nym i jas­nym. W jed­nej z tych izb mieści się dziś Muzeum Zamkowe.

Dalej trasa zwiedza­nia prowadzi wyku­tymi w skale schodami do Kurzej Stopy (10); na trzeci poziom – obec­nie odkryty. Stamtąd należy zejść klatką schodową, prowadzącą do dwóch najniższych poziomów Kurzej Stopy. Na jed­nym z nich zna­j­duje się obec­nie wys­tawa zamkowa – Zbro­jow­nia. Na najniższym poziomie warto zwró­cić uwagę na pozostałości rene­san­sowych fresków w narożnikach wnęk.

Z Kurzej Stopy wychodz­imy na dziedziniec gospo­dar­czy (11), zwany Ptasznikiem. Tutaj zwracają uwagę zrekon­struowane drew­ni­ane kruż­ganki, pod­wies­zone na tzw. Murze Kur­tynowym, zamyka­ją­cym dziedziniec od strony połud­niowej, po którym wspina­jąc się prze­chodz­imy do bas­tion belu­ardu (12), połud­niowego narożnika obron­nego. Stąd trasa zwiedza­nia prowadzi pod wieżę skaza­ńców (13), na otwarty taras, na którym niegdyś zna­j­dowała się jedna z sal reprezen­ta­cyjnych. Stamtąd uda­jemy się w kierunku widocznych schodów prowadzą­cych do pomieszczeń skar­bca, mija­jąc tuż przed schodami wieżę bramną (w wieży bram­nej na tym poziomie zna­j­dowała się niegdyś kaplica zamkowa, do której wchodz­iło się od strony dziedz­ińca pańskiego, przez ganki). Schodami zejdziemy do dawnego skar­bca (14), skąd obec­nie można podzi­wiać wspani­ały widok na przedzam­cze, a następ­nie wychodz­imy na kładkę prowadzącą do współczes­nych krę­conych schodów, mija­jąc po drodze pomieszczenia pro­chowni (14).

Krę­tymi schodami dostaniemy się na Dziedziniec Pański, z którego rozpoczy­nal­iśmy wycieczkę.

Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
  • Czy wiesz, że... W każdy wakacyjny piątek organizujemy "Wieczór z Duchami", podczas którego przewodnik zabierze Was w podróż po zamkowych murach opowiada­jąc owiane leg­endą his­to­rie, a z ciem­nych zaka­marków wyłonią się niespodziewanie zjawy i upiory…dalej 
  • Czy wiesz że... Nieopodal Zamku Ogrodzienieckiego znajduje się zrekonstruowany Gród Królewski na Górze Birów. Jest to to niezwykle cenne wzgórze jurajskie pod względem archeologicznym,przyrodniczym jak i krajobrazowym... tylko 20 min spacerkiem od Zamku.dalej 

„ZAMEK” Sp. z o.o. Ogrodzieniec
ul. Koś­ciuszki 66, 42-440 Ogrodzie­niec

tel.: +48 32 67 32 220
e-mail: biuro@zamek-ogrodzieniec.pl

  • winda_cmyk
  • pokoj_goscinny3_cmyk
  • p3_cmyk
  • lazienka_n_cmyk
  • lazienka
Witamy na stronie internetowej śląskiego Zamku Ogrodzieniec. Zachęcamy do zwiedzania zamku rycerskiego, uczestniczenia w imprezach rycerskich i pokazach. Gwarantujemy moc niezapomnianych wrażeń.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Kup bilet online
Facebook
Wersja mobilna