fb Pixel
Oficjalna strona "Zamek" Sp. z o.o. - administratora Zamku Ogrodzienieckiego, Grodu na Górze Birów oraz właściciela Gościńca pod Lilijką
PL EN

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Strona główna » KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

wielkość tekstu: A | A | A

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

dot. przetwarzania danych osobowych Klientów w związku z pozyskiwaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 [1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                                w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz.                                        UE L 119, s.1/  informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  „ZAMEK” Sp. z o.o z siedzibą w Ogrodzieńcu,                                           42-440 Ogrodzieniec,  ul. Kościuszki 66,   NIP: 649-113-07-31.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  przetwarzaniem danych można się kontaktować pod adresem e-mail: sekretariat@zamek-ogrodzieniec.pl                                 lub tradycyjnie pod adresem: ul. Kościuszki 66, 42-440 Ogrodzieniec.
 1. Administrator przetwarzana dane osobowe w następujących celach :
 1. dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych Klientów, określenie i zakres zamówionych usług, terminy realizacji usług – w celu realizacji umowy zawartej z Klientami na realizację usług (art.6 ust.1 lit.b RODO) – przez okres realizacji zamówionych usług;
 2. dane osobowe związane z płatnościami elektronicznymi zawarte w terminalach płatniczych – w celu przyjmowania płatności elektronicznych za usługi Administratora, w związku z niezbędnością przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz Klientów, polegającego na umożliwieniu płatności elektronicznych (art.6 ust.1 lit.f RODO) – przez okres niezbędny do bieżących rozliczeń;
 3. dane osobowe zawarte w dokumentacji rachunkowej, księgowej i podatkowej Administratora oraz w systemach                    i dokumentach bankowych – w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od towarów i usług (art.6 lit.c RODO) – przez 5 lat od końca danego roku kalendarzowego;
 4. dane osobowe Klientów będą również przetwarzane przez Administratora w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego w szczególności Kodeksu cywilnego (art.6 ust.1 lit.f RODO) – przez 3 lata od zakończenia świadczenia określonej usługi, przy czym w przypadku toczących się postepowań okres ten może się wydłużyć na czas prawomocnego zakończenia postepowania oraz do upływu nowych terminów przedawnienia;
 5. nagrania z monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia, bezpieczeństwa Klientów oraz informacji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz Klientów (art.6 ust.1 lit.f RODO)                           – przez 3 miesiące od dokonania nagrania.  
 1. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom z wyjątkiem:
 1. organów państwowych, wobec których Administrator jest obowiązany do dokonywania ujawnień,                                              w szczególności Ministerstwa Finansów oraz innych organów Krajowej Administracji Skarbowej;
 2. banków, w których Administrator posiada rachunki bankowe, w zakresie dokonywanych transakcji;
 3. podmiotów dostarczających terminal płatniczy;
 4. operatorów pocztowych oraz firm kurierskich. 
 1. Dane osobowe Klientów mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie usługi IT, księgowości, usług prawnych lub doradczych, obsługi monitoringu wizyjnego. 
 1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii;
 2. sprostowania /poprawiania/ danych osobowych;
 3. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych /PUODO/                                       ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej(-jego) danych osobowych narusza przepisy RODO,
 5. wycofania w każdym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Dane osobowe Klientów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,                     nie podlegają przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Podanie danych osobowych jest  konieczne ze względu na prawidłową realizację usług świadczonych przez Administratora – brak podania danych uniemożliwia skorzystanie z usług Administratora.  
 

[1]     Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą  

Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
 • Czy wiesz, że... W każdy wakacyjny piątek organizujemy "Wieczór z Duchami", podczas którego przewodnik zabierze Was w podróż po zamkowych murach opowiada­jąc owiane leg­endą his­to­rie, a z ciem­nych zaka­marków wyłonią się niespodziewanie zjawy i upiory…dalej 
 • Czy wiesz że... Nieopodal Zamku Ogrodzienieckiego znajduje się zrekonstruowany Gród Królewski na Górze Birów. Jest to to niezwykle cenne wzgórze jurajskie pod względem archeologicznym,przyrodniczym jak i krajobrazowym... tylko 20 min spacerkiem od Zamku.dalej 

„ZAMEK” Sp. z o.o. Ogrodzieniec
ul. Koś­ciuszki 66, 42-440 Ogrodzie­niec

tel.: +48 32 67 32 220
e-mail: biuro@zamek-ogrodzieniec.pl

 • winda_cmyk
 • pokoj_goscinny3_cmyk
 • p3_cmyk
 • lazienka_n_cmyk
 • lazienka
Witamy na stronie internetowej śląskiego Zamku Ogrodzieniec. Zachęcamy do zwiedzania zamku rycerskiego, uczestniczenia w imprezach rycerskich i pokazach. Gwarantujemy moc niezapomnianych wrażeń.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Kup bilet online
Facebook
Wersja mobilna